Noha a Tanárképző Központ ezen a néven csak 2014-ben alakult meg, jogelődjeivel együtt több mint 45 éves múltra tekint vissza a pedagógusképzés területén. Gondozza az Egyetemen folyó a műszaki szakoktató BSc szakot, a mérnöktanár mesterképzést két szakirányon: gépészet-mechatronika és informatika, valamint több szakirányú továbbképzést.


Képzéseink:

•   Műszaki szakoktató BSc Mintaterv
•   Tanár-mérnöktanár MA - osztatlan (gépészet-mechatronika szakirány) Mintaterv
•   Tanár-mérnöktanár MA - osztatlan (informatika szakirány) Mintaterv
•   Tanár-mérnöktanár MA - osztott (gépészet-mechatronika szakirány) Mintaterv feltöltés alatt
•   Tanár-mérnöktanár MA - osztott (informatika szakirány)  Mintaterv feltöltés alattA műszaki szakotató BSc képzésünk 7 féléves, a hallgatók gépészeti és informatikai specializáció közül választhatnak.

A mérnöktanár MA osztott képzésre (2, 3 vagy 4 féléves) azokat a hallgatókat várjuk, akik már rendelkeznek mérnöki diplomával, és szeretnék megtanulni, hogyan tudják szakmai tudásukat átadni a fiataloknak. 2015 szeptemberétől, a tanárképzés új rendszerének bevezetésével meghirdettük a mérnöktanár MA szakot osztatlan képzésben is (10 féléves), ahová a most érettségizett fiatalokat várjuk. A 10 féléves képzésen tanulók Klebelsberg-ösztöndíjban részesülnak, melynek összege havi 75.000 Ft.

Az alap- és mesterképzési szakjaink mellett több szakirányú továbbképzést is gondozunk. Az elmúlt év során 7 szakirányú továbbképzési szakot indítottunk. A 7 szakirányú továbbképzés közül 4 képzés a pedagógusoknak szól. Nekik szakvizsgás szakirányú továbbképzéseket kínálunk.


Pedagógus szakirányú továbbképzéseink:

•    Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak - Mintatanterv(hiperlink)
•    Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak - Mintatanterv(hiperlink)
•    Pedagógus szakvizsga e-tanulás szakértői területen szakirányú továbbképzési szak - Mintatanterv(hiperlink)
•    Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Mintatanterv(hiperlink)

Pedagógus szakvizsgás szakirányú továbbképzésink 4 félévesek, de a képzési idő akár 2 félévre is rövidíthető.

A pedagógusokon kívül más szakemberek is továbbképezhetik nálunk magukat.


Egyéb szakirányú továbbképzéseink:

•    Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak (3 félév) - Mintatanterv(hiperlink)
•    Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak (2 félév) - Mintatanterv(hiperlink)
•    Felnőttképzési szervező szakirányú továbbképzési szak (2 félév) - Mintatanterv(hiperlink)

A Tanárképző Központ oktatói részt vesznek az Egyetem más szakjaira járó, magyar és külföldi hallgatóinak oktatásában is.

Valamennyi képzésünkre jellemző a gyakorlatorientáltság, a pedagógusképzés hallgatói gyakorlataik egy részét dunaújvárosi középiskolákban végzik. Hallgatóink közül többen komoly kutatómunkát végeznek, eredményeikről a Tehetségnapon és a Tudományos Diákköri Konferenciákon számolnak be. A legjobb dolgozatok eljutnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A hallgatónk nálunk biztos tudás, piacképes végzettséget kapnak, és emellett személyre szabott bánásmódban részesülnek!


Legfontosabb projektjeink:

Az elmúlt években a Tanárképző Központ oktatói számos intézményi projektbe kapcsolódtak be szakmai megvalósítóként és vezetőként. A legfontosabbak ezek közül, melyekben a Központ szinte valamennyi oktatója részt vett:

  • TÁMOP-4.1.2-08/1/B A Közép-Dunántúli Régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása
  • TÁMOP-4.1.2.B Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban
  • TÁMOP-4.2.2.D Virtuális Egyetem az ipar versenyképességének, innovációs potenciáljának szolgálatában
  • HASITDF FSA 1
  • HASITDUE FSA 2


Kutatásaink:

A Tanárképző Központ oktatóinakfő kutatási területei: a pedagógusképzés, a szakmai tanárképzés, a neveléstudományok, a pszichológia, a szociológia és az felnőttképés és felnőttoktatás. Oktatóink rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon, kutatási eredményeiket magyar és külföldi kiadású szakmai kiadványokban publikálják. Oktatóink publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu) tekinthetők meg.


Munkatársaink:

Főigazgató:

Dr. Szabó Csilla Marianna

Oktatók:

Dr. Bacsa-Bán Anetta, főiskolai docens
Budai Gábor, tanársegéd
Cser Valérius Antalné Dr., egyetemi docens
Dr. Gubán Gyula, főiskolai tanár
Dr. Juhász Levenete Zsolt, főiskolai docens
Dr. Kadocsa László Gábor, főiskolai tanár
Magyar András Tamás, tanársegéd
Németh István Péter, mesteroktató
Dr. Váczi Mariann, főiskolai docens

Titkárság:

Kovácsné Fodor Alexandra, asszisztens
Nagy Renáta, asszisztens


Laborjaink:

Szakmódszertani labor P009