Intézetünk a Dunaújvárosi Egyetem egyik sikerterületének, az informatikai képzési területnek a gazdája. Több, egymásra épülő szinten adunk lehetőséget hallgatóinknak a színvonalas elméleti és gyakorlati képzésben való részvételre, amelynek eredményeként biztos tudással és gyakorlattal helyezkedhetnek el a gazdasági élet bármely területén.

Jól felszerelt laboratóriumainkban nemcsak a diploma megszerzéséhez szükséges tudást, de az iparban jól hasznosítható speciális ismereteket is szerezhetnek hallgatóink. Magyar és nemzetközi számítástechnikai, ipari cégekkel kialakított kapcsolataink lehetővé teszik, hogy hallgatóink olyan gyakorlati tudásra tegyenek szert, melyet bel- és külföldön egyaránt elismernek.

Képzésünkben hazai informatikai cégek is részt vesznek kooperatív partnerként. Az informatikai vállalatok által tartott elméleti és gyakorlati képzéseken sikere hallgatóknak a cégek képviselői szakmai gyakorlati lehetőségeket valamint állásokat is kínálnak.

Hallgatóink a képzés során nemzetközi minősítéseket szerezhetnek (Cisco, Microsoft, Linux).


Alapképzéseink és felsőoktatási szakképzéseink


Alapképzések:

Gazdaságinformatikus BSc

 • Vállalati informatika szakirány

Mérnök Informatikus BSc

 • Gazdaságinformatikai szakirány
 • Médiainformatikai szakirány
 • Szoftvertechnológiai szakirány
 • Rendszer és hálózati mérnök szakirány


Felsőoktatási szakképzések:

Gazdaságinformatikus
Mérnökinformatikus (rendszergazda)


A Dunaújvárosi Egyetem Informatikai Intézetének weblapja: http://inf.duf.hu

 

Tanszékek és további hasznos kapcsolódások az intézethez:

 

Intézet vezetése

Intézetigazgató: Dr. Király Zoltán főiskolai docens
Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszék tanszékvezető: Dr. Honfi Vid Sebestyén főiskolai tanár
Matematika és Számítástudományi Tanszék tanszékvezető: Dr. Nagy Bálint főiskolai docens
Számítógép rendszerek és Irányítástechnikai Tanszék tanszékvezető: Dr. Zachár András főiskolai tanár
E-learning fejlesztők, fejlesztési vezető: Czifra Sándor János

 

Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszék

A tanszék elődje az Informatikai csoport volt, amely 1999-ben tanszéki rangra emelkedett, megtartva korábbi nevét; majd 2001-ben az Informatikai Rendszerek Tanszék nevet vette fel. A tanszék tevékenységi köre 2007-ben jelentősen bővült a gazdaságinformatika szak tárgyainak befogadásával.


A tanszék feladata:

Informatikai rendszerek alkalmazásai, működtetése; informatikai rendszerek biztonságtechnikája és védelme témakörhöz tartozó tantárgyak; információrendszerek fejlesztése, fejlesztési eszközei, minőségbiztosítása és auditja tárgykör; műszaki/gazdasági információs rendszerek (vállalatirányításai, döntéstámogató, felsővezetői, műszaki tervezési és termelésirányító, stb. rendszerek); projektirányítás, információ- és tudásmenedzsment; üzleti alkalmazások, üzleti intelligencia; adatbáziskezelés, adatbányászat; operációs rendszerek működése, alkalmazása témakörök oktatása, kutatása.


Matematika és Számítástudományi Tanszék

A Matematika és Számítástudományi Tanszék egyik célja azoknak a matematikai alapoknak az oktatása, melyek a szaktárgyak elsajátításához és a szakirodalom tanulmányozásához nélkülözhetetlenek. A tanszéken matematikusok, matematika tanárok és mérnökök oktatják a tárgyakat, mint például az analízist, az algebrát, a valószínűségszámítást, a műszaki matematikát, a minőségügyi statisztikát, a gazdasági matematikát, a matematikai statisztikát. Egyes szakirányokon a matematika oktatása angol nyelven is folyik.

Jelenleg az e-learning és a távoktatás módszerének gyakorlati bevezetése történik. Szinte minden oktatott tárgy tanításában fontos szerepet kapnak a labor órák, ahol a hallgatók számítógép segítségével oldanak meg feladatokat. Az oktatók tantervi oktatási kötelezettségeik mellett tudományos kutatómunkájukkal összefüggő területeken speciális kollégiumokat is tartanak, mellyel segítik a hallgatók tudományos diákköri tevékenységét. A tanszék oktatói a felvett hallgatóknak – igény szerint – ingyenes felzárkózató foglalkozásokat is tartanak.

A kutatási témák eredményeiről számos publikáció készült, melyeket nemzetközi konferenciákon és szakfolyóiratokban mutattak be, tettek közzé. A tanszék dolgozói kutatási témákban kiváló kapcsolatot ápolnak külföldi és hazai egyetemekkel, illetve kutatóintézettel is.


Számítógép rendszerek és Irányítástechnikai Tanszék

A tanszék elődje a Méréstechnikai és Automatizálási csoport volt. A csoport 1999-ben tanszéki rangra emelkedett, megtartva korábbi nevét, majd 2001-ben a Számítógéprendszerek és Irányítástechnika Tanszék nevet vette fel.

A tanszék feladata:
A tanszék feladata a rendszertechnikai, a hardverközeli területek oktatása, kutatása. Ebbe a körbe tartoznak a számítógéprendszerek, a PC-k és perifériáik, a multimédia eszközök, a számítógép- és kommunikációs rendszerek tantárgycsoport; a mesterséges intelligencia, a tudásalapú rendszerek fejlesztése tantárgyak; a robottechnika, az autonom robotok, az intelligens gyártórendszerek tantárgycsoport; a villamosságtan, az elektronika, a digitális technika, a mérés- és irányítástechnika tantárgyak oktatása, fejlesztése.


Labor infrastruktúra

 • Adatbányászati és üzleti intelligencia laboratórium
 • Automatizálási és robottechnikai laboratórium
 • Hang-, videó- és adatkommunikációs, hálózatbiztonsági laboratórium
 • Multimédia fejlesztői és beágyazott rendszerek laboratórium
 • Párhuzamos rendszerek - Grid laboratórium
 • Szoftverfejlesztési laboratórium
 • Üzleti informatika laboratórium
 • Villamos mérőlaboratórium