Fő feladata az Egyetem humánpolitikai, munkaügyi és bérgazdálkodási rendszereinek irányítása és ellenőrzése, az intézetfejlesztési tervhez igazodó humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtása és koordinálása.


Központvezető

Horváthné Molnár Zsuzsanna


Munkatárs

Kissné Deák Viktória előadó
Kvárik Sándorné előadó
Márfi Ramóna előadó
Molnár Veronika előadó

Vincze Gabriella előadó