1. Ellátja a Dunaújvárosi Egyetem működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatokat a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (ÁHT.), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, belső ügyrendje, továbbá az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint szervezeti egységei közreműködésével.


Szervezeti egységei:
- Gazdasági Osztály


2. A gazdasági szervezet a költségvetési szerv, illetve – a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő belső szabályozás szerint, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.


3. A gazdasági szervezet ellátja:
a. a költségvetési szerv éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
b. a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.

 

Gazdasági osztályvezető

Némethné Nagy Gellai Szilvia osztályvezető


Titkárság

Székelyné Juhász Veronika adminisztrátor


Számviteli és pénzügyi csoport

Csoportvezető

Lepesi-Dudás Anett gazdasági előadó


Előadó

Fogarasi Csabáné gazdasági előadó
Gubicza Mária Erzsébet gazdasági előadó
Módné Pöstényi Mária gazdasági előadó
Szunyog Tiborné gazdasági előadó
Varga Alexandra gazdasági előadó


Közgazdasági csoport

Csoportvezető

Simon Ildikó gazdasági előadó


Munkatárs

Horváth Julianna hivatalsegéd
Baranyi Ferenc raktáros
Zsordáné Somogyi Gabriella pénztáros
Lukács Lászlóné
gazdasági előadó

Markovics Flóra
gazdasági előadó

Mázás Rudolf
gazdasági előadó

Tomkovics Szilvia
gazdasági előadó