Kancellária Kabinet a Kancellár irányításával az egyetemen működő, olyan átfogó szervezeti egység, amely az intézmény igazgatási és ügyviteli, kommunikációs, jogi és minőségirányítási feladatait látja el. Segíti az egyetem vezetőinek, testületeinek, önálló szervezeti egységeinek, bizottságainak tevékenységét. Koordinálja az egyetem igazgatási, iratkezelési tevékenységét, kapcsolatot tart az intézményi fenntartó szervekkel, kapcsolatot épít a helyi-, térségi-, regionális és országos oktatási szakmai szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, gondozza az egyetem külső kapcsolatrendszerét, felügyeli és szervezi az intézmény ünnepélyeit, valamint központi rendezvényeit.

Kancellári titkárság


Kancellár

Mészáros Virág kancellár


Kabinetvezető

Molnár Lenke előadó


Titkársági szakértő

Melkvi Anita koordinációs szakértő


Titkársági munkatárs

Kulcsár-Molnár Mónika adminisztrátor


Kontrolling

Arnold Miklós kontroller