A szakmentori rendszer mellett, intézményi szinten is van lehetőség tanácsot kérni. Diáktanácsadó áll a hallgatók rendelkezésére. A földszinten a 103-as  szobában előre egyeztetett időpontban(email illetve telefonon történő egyeztetés esetén)  várom a hallgatókat.

Lehetőségük van segítséget kérni:

  • Tanácskérés a főiskolai beilleszkedéshez
  • Segítségnyújtás a tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, a tanulmányi, tanulási, valamint a képzés időszakában jelentkező problémák megoldásában.
  • Segítség az intézmény hagyományainak megismeréséhez és ápolásához.
  • Segítség az egyéni életvezetési problémáik megoldásához.

A bejelentkezett hallgatókkal személyesen konzultálok és a felmerült problémáikat közösen próbáljuk megoldani. Az esetek rögzítése egy Adatlapon történik, amit a levelemhez mellékeltem. Az esetek igen sokrétűek,az információ hiányból adódó tanár diák közti félreértésektől, a szakmai gyakorlati hely keresésen át a személyes jellegű problémákig, már több féle esettel találkozta. Mindig igyekeztem a problémákat megoldani, hogy a hallgató sikeresen végezhesse tanulmányait a Dunaújvárosi Főiskolán.

Különösen nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani a fogyatékossággal élő hallgatók támogatására, akiknek a közoktatási tanulmányaik során illetve azt követően a következő problémáik merültek fel:

  • diszlexia(a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképesség zavar)
  • diszgráfia(írászavar)
  • diszkalkulia(a számolással, számokkal kapcsolatos specifikus kognitív zavar)
  • Egyéb tanulási zavarral rendelkező betegségek esetén

Amennyiben a hallgató már rendelkezik bármilyen szakvéleménnyel(pl:Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő,Rehabilitációs Bizottság,Nevelési Tanácsadó, Közoktatási/Igazságügyi szakértő,Orvosi/Szakorvosi) akkor ezt a tanulmányai során figyelembe vesszük és számára a részképesség zavarának megfelelően segítséget nyújtunk a tanulmányai során. Pl. többletidő biztosítása a ZH-kon, vagy szóbeli számonkérés írásbeli helyett stb.

További információkért keresd a  Kompetencia Központot!