Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány egyik célja, hogy támogassa a Dunaújvárosi Egyetemen folyó képzés színvonalának emelését, melynek elengedhetetlen része az oktatók és hallgatók kompetenciáinak fejlesztése.

Ennek kapcsán

  • támogatja a hallgatók és oktatók publikációját az MTMT-ben,
  • fenntartja a Dunakavics folyóiratot (az egyetem által alapított és kiadott tudományos folyóirat),
  • elősegíti a hagyományőrzést és az Alumni tevékenységet,
  • részt vállal az egyetem beiskolázási kampányában, az egyetem népszerűsítésében, a képzés fejlesztésében,
  • támogatja a hallgatók szakmai gyakorlatát, az oktatók-kutatók szakmai útjait, konferenciáit,
  • támogatja az Anyagmérnök nappali szakra jelentkező hallgatókat ösztöndíjjal.

Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány

Adószám: HU 1909 5327-1-07

Pénzforgalmi jelzőszám: 11630003-08069800-30000004

 

Köszönjük!


Mészáros Virág
elnök
Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány