2017. április 6-án sajtótájékoztatóval kezdetét vette a 33. OTDK Műszaki Tudományi Szekció ülése. Az eseményen 53 tagozatban 414 dolgozat taglalásával folyik a tudományos munka.

A sajtótájékoztatón dr. András István a Dunaújvárosi Egyetem rektora kiemelte, nagy megtiszteltetés, hogy a Dunaújvárosi Egyetem adhat otthont egy ilyen nagyszabású rendezvénynek, hiszen ez egy olyan esemény, amelyért meg kell dolgozni és ki kell vívni a lehetőségét annak, hogy valaki a házigazdája legyen.

Dr. Dorkota Lajos a Magyar Energetikai és Közmű - Szabályozási Hivatal elnöke, egyben a rendezvény fővédnöke elmondta, örömmel vállalta a fővédnöki szerepet, hiszen a rendezvény siker az egyetemnek és siker a városnak is. Dr. Dorkota Lajos hozzátette, a műszaki tudomány kiemelkedő terület lesz az elkövetkezendő években, ezért nagyon fontosak az ilyen jellegű megmérettetések.

Cserna Gábor Dunaújváros polgármestere az esemény védnöke kifejtette, a mai verseny egy olyan mérföldkő, amely pontosan igazolja, hogy az alkalmazott tudományok egyetemeként működő Dunaújvárosi Egyetem rászolgált az egyetemi rangra. Az, hogy az ország 19 felsőoktatási intézményének legjobbjai itt versengenek, mutatja azt a magas színvonalat, melyet a Dunaújvárosi Egyetem képvisel.

Dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő, aki szintén védnöki szerepet vállalt az eseményen kijelentette, a műszaki felsőoktatásra és a műszaki szakember képzésre rendkívül nagy szükség van Magyarországon, így nagy örömmel vállalta a védnökséget egy olyan eseményen, ahol a műszaki tudomány területének legjobb hallgatói mérik össze tudásukat. 

Dr. Palotás Béla a Dunaújvárosi Egyetem tudományos és kutatási rektorhelyettese, a szervező bizottság elnöke, az OTDK három napos programjáról beszélt, ahol a verseny mellett igyekeztek a résztvevőknek színvonalas kulturális és szórakoztatási lehetőséget is biztosítani. A versenyen résztvevők campus túrán, gyárlátogatáson, színházi, illetve stand up előadásokon és egyéb szabadidős tevékenységeken vehetnek részt.

Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke elmondta, az OTDK a magyar felsőoktatásban a leghosszabb ideje, folytonosan és értékalapon működő rendezvénye. Az alelnök szerint ez nem véletlen, hiszen a tudományos diákköri munka a felsőoktatáson belül a közvetlen tanár-diák tutoriális tehetséggondozás munkája.

Dr. Palotás Árpád az Országos Tudományos Diákköri Tanács Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság elnöke kifejtette, egy ilyen konferencia megszervezése rendkívül nagy feladat, ezért minden elismerése a Dunaújvárosi Egyetem munkatársainak. Dr. Palotás Árpád azt is elmondta, a konferencia célja kettős. Egyrészt megmérettetni az ország legjobb műszaki hallgatóinak a teljesítményét, másrészt elérni azt, hogy azok, akik végül nem érnek el helyezést ők is pozitív élményekkel gazdagodva hagyják el Dunaújvárost.

Mészáros Virág a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja köszönetét fejezte ki a rendezvény támogatóinak és az egyetem dolgozóinak a rengeteg háttérmunkáért. A Dunaújvárosi Egyetem kancellárja örömét fejezte, ki hogy a rengeteg segítségnek és támogatásnak köszönhetően sikerült egy olyan rendezvényt megszervezni, melyen méltóképpen láthatják vendégül az esemény valamennyi résztvevőjét.